Tilkoblingsavgifter 2021

Tilkoblingsavgifter har følgende satser:
GRUNNAVG Avgift - Tilegg Mva En andel = 10kr  
Eiendomstype  u/mva 67% m/mva 33% u/mva 75% m/mva 25% 25% Sum Andeler Sum inkl andeler
1 boligenhet  10 575 6 100
      30 18 500
2 boligenheter i samme hus  10 575 6 100   9 200     60 30 300
3 boligenheter i samme hus   10 575 6 100   18 400     90 42 100
4 boligenheter i samme hus   10 575 6 100   27 600     120 53 900
Hytter til selvkost, minimum  10 575 6 100         30 18 500
Forretningsbygg,mindre Velferdsbygg  17 000 10 000         200 31 500
Verksted. /småindustri (Krav vannmåler) 17 000 10 000
        200 31 500
Industribygg (Krav vannmåler) Etter avtale* 200  
Andre store bygg (Krav vannmåler) Etter avtale* 200  

Som boligenhet regnes alle typer boliger - og en boligenhet er en adskilt boenhet. I leilighetsbygg er hver leilighet en boenhet. Genrasjonsboliger er 2 boenheter.

* = Tilkoblingsavgift for industribygg og andre større bygg vil få avgift etter styrebehandling - men alltid minimum 25 000 kr.

Industribygg, forretningsbygg, skoler, barnehager o.l skal fra 1. juli 1995 betale vannavgift etter vannmåler.

NB: Det er under utarbeidelse retningslinjer for hva som dekkes av vannverket ved tilkoblinger. Styret kan gjøre endringer på avgifter som er nevnt over her.