Vannavgifter

Vannavgifter for 2020

Vannavgiften har følgende satser: 2020
Nto Mva Bto
Hus som står tomme mer enn ett år Grunnavg kr 2138 535 2673
Boliger 1 person Grunnavg kr 2960 740 3700
Bolig 2 - 3 personer Grunnavg kr 3750 938 4688
Boliger med 4 eller flere personer Grunnavg kr 4228 1057 5285
Mindre næringsvirksomheter - uten vannmåler Grunnavg kr 2926 732 3658
Hytter fellesanlegg Grunnavg kr 1295 324 1618
Hytter med sommervann - ikke innlagt vann Grunnavg kr 1741 435 2176
Hytter / Fritidsboliger Grunnavg kr 2419 605 3024
Borettslag Grunnavg kr 2937 734 3671
Borettslag Magasinbekken Grunnavg kr 2380 595 2975
pr. m3. (min 80 m3) kr 17,58 4,40 21,98
Bolig vannmåler: grunnavgift + 17,58 pr m³ - Målerleie 200kr/år Grunnavg kr 1730 433 2163
Om det skulle være spørsmål om beregningsgrunnlaget for deres avgift , ring 91 12 37 37 for å avklare forholdet.
For Juptjenn Vannverk SA 2019 - 10.12.2019
Ole Th Holth
Styreleder