Vannavgifter 2018

Vannavgiften har følgende satser 2018

Vannavgifter 2018     Nto Mva Bto
Hus som står tomme mer enn ett år
GRUNNAVG  kr 2016 504 2520
Boliger 1 person  GRUNNAVG  kr 2737 684 3421
Boliger 2-3 personer GRUNNAVG kr 3501 875 4376
Boliger 4 eller flere personer GRUNNAVG  kr 4005 1001 5006
Mindre næringsvirksomheter - uten vannmåler
GRUNNAVG kr 2758 690 3 448
Hytter fellesanlegg GRUNNAVG  kr  1220 305 1 525
Hytter med sommervann - ikke innlagt vann GRUNNAVG  kr 1641 410 2052
Hytter / Fritidsboliger GRUNNAVG  kr 2281 570 2 851
Borettslag
GRUNNAVG  kr  2716 679 3 395
Borettslag Magasinbekken
GRUNNAVG kr  2244 561 2 805
pr. m3
(min 80 m3)  kr  16,57 4,14 20,72
 Boliger Vannmåler: Grunnavgift + 16,57 pr m3 - Målerleie 200 kr/år Grunnavgift  kr  1600 400 2000

Om det skulle være spørsmål om beregningsgrunnlaget for deres avgift, ring 62 97 01 14 - Sissel eller 911 23 737 - Ole, for å avklare forholdet.

Vi gjør oppmerksom på at det fra 2018 kan avregnes med vannmåler også for boliger  - hvis dere har vannmåler må dette meldes til Odal regnskapskontor 62 97 01 14 - med måler nummer og målerstand og dere underskriver på et skjema som gir vannverket tilgang til avlesing av måler. Hvis vannverket skal ordne dette holder vi måler - dere betaler for instalering og en årlig leie for måler på 200 kr pr år. Vedlikehold er deretter vannverkets ansvar. Hvis det er måler som tilhører GIVAS - kan dere gi oss fullmakt til å innhente avlesing fra GIVAS.

Endret med ca 3% første halvår 2018