Vannavgifter Endringer

Vannavgiftene for 2018 har økt med 3 prosent fra 2017

Vannavgiften har følgende satser: 2018
Nto Mva Bto
Hus som står tomme mer enn ett år Grunnavg kr 2016 504 2520
Boliger 1 person Grunnavg kr 2737 684 3421
Bolig 2 - 3 personer Grunnavg kr 3501 875 4376
Boliger med 4 eller flere personer Grunnavg kr 4005 1001 5006
Mindre næringsvirksomheter - uten vannmåler Grunnavg kr 2758 690 3448
Hytter fellesanlegg Grunnavg kr 1220 305 1525
Hytter med sommervann - ikke innlagt vann Grunnavg kr 1641 410 2052
Hytter / Fritidsboliger Grunnavg kr 2281 570 2851
Borettslag Grunnavg kr 2716 679 3395
Borettslag Magasinbekken Grunnavg kr 2244 561 2805
pr. m3. (min 80 m3) kr 16,57 4,14 20,72
Bolig vannmåler: grunnavgift + 16,09 pr m³ - Målerleie 200kr/år Grunnavg kr 1600 400 2000
Om det skulle være spørsmål om beregningsgrunnlaget for deres avgift , ring 62 97 14 15 for å avklare forholdet.
For Juptjenn Vannverk BA 2018
Ole Th Holth
Styreleder