Styret

28. november 2016

Etternavn

Fornavn

Verv Første gang valgt Siste gang valgt På valg neste gang

Poststed

Tlf

E-post

Holth

Ole Theodor

Styreleder

1994

28.11.16 

2017

Bruvoll

911 23 737

oletholth@online.no

Rudsbråten

Petter

Nestleder

2002

28.11.16 

2018

Sagstua

906 14 240

olp-r@online.no

Solberg

Rune Vangen

Medlem 

2014

02.12.15 

2017

Sagstua

957 20 310

ru-sol2@online.no

Vestli

Jorun

Medlem

2014

28.11.16 2018

Sagstua

971 72 095

jorvestl@online.no

Hansen

Kari Støverud

Medlem

2012

02.12.15 

2017

Sagstua

905 77 392

kahans4@online.no

 

 

 

 

 

 

 

 

Sannerud

Odd Erik

1. vara

 

28.11.16

2017

Sagstua

901 29 311

oesannerud@maxam.net

Trøften

Ottar

2. vara

 

28.11.16

2017

Sagstua

905 31 600

trauten@online.no

Haugen

Emil

3. vara

 

28.11.16

2017

Sagstua

904 05 811

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunens representant i styret

Øhrbom

Yngve

 

2015

2015 

2019 

Sagstua

911 47 048 

gubben@east.no 

 
Revisor

Vedtak 2014 -ingen revisor

 

2002

08.01.07

2012